Categories
Equipment

Fresh water tank (Bể nước sạch): Thông tin cơ bản

No.Fresh water tank (Bể nước sạch): Thông tin cơ bản
1.Đường ống ra:
Nên lắp một ống lớn dùng chung cho các bơm.
2.Bơm nước:
Khi cần cấp nước sạch cho một vị trí phát sinh, cần xem xét lấy nước trên đường ống bơm chính, thay vì lắp thêm bơm mới cho vị trí phát sinh.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *