Categories
Equipment

Bolt (Bulong): Vấn đề liên quan đến lắp đặt bulong

No.Bolt (Bulong): Vấn đề liên quan đến lắp đặt bulong
1.Phân loại và đánh dấu bulong:
Bulong lớn: Sau khi siết chặt phải đánh dấu.
Bulong nhỏ: Sau khi siết chặt phải thoa keo.
2.Phân công trách nhiệm:
Công việc siết chặt bulong cần được phân công đến từng nhân viên, và có ký tên xác nhận.
Sau khi siết chặt bulong cần có nhân viên chuyên biệt kiểm tra toàn bộ, đặc biệt ở những vị trí khó siết chặt bulong.
3.Số lượng bulong:
Thông thường số lượng bulong lên đến hàng ngàn bulong, việc siết chặt và kiểm tra cần được chú trọng đặc biệt.
4.Lực siết bulong lắp trong máy xeo giấy:
Bulong nắp lô sấy, sàng bột, máy nghiền bột, máy chia cuộn: Dùng cờ-lê hiện lực làm tiêu chuẩn.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *