Categories
Equipment

Broke chest (Bể bột giấy đứt): Các vấn đề cơ bản

No.Broke chest (Bể bột giấy đứt): Các vấn đề cơ bản
1.Dung tích bể bột giấy đứt là bao nhiêu?
Xác định dựa trên thời gian duy trì bơm lâu nhất x 1.5 lần
(thông thường 6h đối với nồng độ 4-6%)
2.Khi mở máy bình thường, bể bột giấy đứt vận hành ở mức nào?
Bể bột giấy đứt vận hành ở mức 1/3-1/2 hoặc tuỳ tình huống.
3.Kiểm soát bể bột giấy đứt vận hành tốt có tác dụng gì?
Góp phần giảm mất kiểm soát phần ướt.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *