Categories
Equipment

White water tank (Bể nước trắng): Công dụng và đường ống kết nối

No.White water tank (Bể nước trắng): Công dụng và đường ống kết nối
1.Công dụng:
Cung cấp nước pha loãng bột giấy và dùng cho vệ sinh hệ thống.
2.Đường ống ra:
Dùng một ống lớn chung cho các bơm.
Dùng các ống nhỏ nối trực tiếp với bể.
3.Đường xả cặn:
Cần thiết kế đường xả cặn hợp lý, phòng tránh cặn bẩn tích tụ lâu ngày ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.
Định kỳ xả cặn bể nước trắng dưới lưới theo từng ca.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *