Categories
Equipment

Deaerator (Bộ khử khí): Tìm hiểu bộ khử không khí có lẫn trong bột giấy

No.Deaerator (Bộ khử khí): Tìm hiểu bộ khử không khí có lẫn trong bột giấy
1.Công dụng của bộ khử khí:
Dùng để tách không khí cho bột tốt.
Giảm không khí lọt vào hệ thống.
Giảm không khí lọt vào bột giấy tại thùng đầu, giảm đến mức thấp nhất có thể.
2.Thứ tự lắp đặt:
Cần lắp bộ khử khí trước bơm fan, nối với hố nước dưới lưới hoặc thùng nước trắng bên cạnh máy xeo.
Xem xét các đường ống by-pass lắp đặt hợp lý.
3.Vị trí lắp đặt:
Lắp trên cao để tạo chân không hút bọt/lắp bơm chân không nhẹ hút không khí trong bột, bọt khí đi lên mặt thoáng và bị hút ra ngoài (90-95% không khí trong bột giấy).
Mức thùng tách khí. Ví dụ: Duy trì mức trong thùng khoảng 50%

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *