Categories
Equipment

Deflaker (Máy đánh tơi): Tìm hiểu về máy đánh tơi cao tần

No.Deflaker (Máy đánh tơi): Tìm hiểu về máy đánh tơi cao tần
1.Công dụng của máy đánh tơi (deflaker) cao tần:
Đánh tơi xơ sợi, có thể dùng đánh tơi giấy đứt.
Phân tách vật thể dạng vảy bám trên xơ sợi bột.
Giảm vệt đen trên giấy.
2.Vị trí lắp đặt:
2.1Có thể lắp trong dây chuyền bột, lắp trước sàng cuối trong hệ thống sàng tinh.
2.2Khi dùng để đánh tơi giấy đứt, có thể lắp máy đánh tơi ở công đoạn sau các bể chứa giấy đứt, bột giấy đứt sẽ được đánh tơi trước khi quay về hệ bột.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *