Categories
Equipment VS Equipment

Forming wire (lưới xeo) VS Doctor blade (dao cạo) – Vấn đề thường gặp ở lưới xeo có liên quan đến dao cạo:

No.Forming wire (lưới xeo):Doctor blade (dao cạo):
1.Lưới xeo bị mài mòn mặt trong của lưới.Phụ tải dao cạo trục dẫn nằm mặt trong lưới dao động. Cần kiểm tra phụ tải dao cạo trục dẫn nằm mặt trong lưới.
2.Vệt lưới ở lô bất kỳ.Lắp dao cạo kiểu hở hoặc lắp dao cạo lô không phù hợp.
3.Lưới bị cong vênh mặt ngoài ở lô bất kỳ.Lắp dao cạo kiểu hở hoặc lắp dao cạo lô không phù hợp.
4.Lưới bị cong vênh ở lô bất kỳ.Kiểm tra lắp đặt dao cạo lô, yêu cầu làm sạch lô trục.
5.Lỗ thủng lưới xeo do lưới xeo bị mài mòn.Kiểm tra khoảng hở môi thùng đầu, đảm bảo không bị cục bột mắc kẹt.
6.Vết ép mặt trong lưới.Do tình trạng bề mặt dao cạo không tốt, cần kiểm tra khoảng hở môi thùng đầu, đảm bảo không bị cục bột mắc kẹt.
7.Lưới xeo bị nhô cao.Do tình trạng bề mặt dao cạo không tốt, cần kiểm tra khoảng hở môi thùng đầu, đảm bảo không bị cục bột mắc kẹt.
  • Lưu ý:
    Khi dao gạt bị dao động: Có thể là tín hiệu dự báo có vấn đề, tuổi thọ lưới xeo bị giảm.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *