Categories
Equipment

Dust collector (Máy hút bụi giấy online): Tác dụng và phạm vi sử dụng

No.Dust collector (Máy hút bụi giấy online):
1.Tác dụng:
Giảm bụi giấy.
Giảm vấn đề do sợi tuyết rơi ra từ chăn ép gây ra.
Đặc biệt khi sản xuất chủng loại giấy quan trọng
Máy hút bụi nguyên khổ giấy
2.Phạm vi sử dụng:
Máy hút bụi trên toàn khổ rộng của máy xeo.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *