Categories
Equipment

Exhaust fan (Quạt hút chân không thấp): Sự cố thường gặp

No.Quạt hút chân không thấp ở phần lưới của máy xeo giấy:
1.Sự cố:
Phụ tải dao động sau khi mở nước phun rửa lưới.
2.Phương hướng sử dụng quạt:
Thường xuyên kiểm tra công suất hệ thống quạt và các điều kiện vận hành của phần lưới, tránh tăng tải đột ngột.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *