Categories
Equipment

FIC (Bộ đo lưu lượng): Bộ đo lưu lượng trong hệ thống tiếp cận thùng đầu

No.FIC (Bộ đo lưu lượng): Sự cố thường gặp
1.Thiết bị mất kết nối, cần kiểm tra xử lý.
2.Lưu lượng hiển thị không chuẩn, xem xét chuyển sang chạy manual.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *