Categories
Equipment

Float purger (Sàng tạp chất nhẹ): Công dụng của sàng tạp chất nhẹ trong sản xuất giấy

No.Float purger (Sàng tạp chất nhẹ):
1.Công dụng:
Rửa tạp chất của thủy lực.
Thu hồi xơ sợi trong tạp chất.
2.Sự cố:
Khi sàng tạp chất nhẹ bị nghẹt đường ống thì cần xử lý thế nào.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *