Categories
Equipment

Forming board (Bàn tạo hình): Tác dụng của bàn tạo hình trong máy xeo giấy

No.Forming board (Bàn tạo hình):
1.Tác dụng:
Bàn tạo hình (bàn thoát nước) cần gạt nước đồng thời duy trì sự ổn định của dòng bột.
2.Sự cố:
Bàn tạo hình tích bột:
Cần kiểm tra xác định nguyên nhân cụ thể, tận dụng thời gian vệ sinh trước khi lên giấy để làm sạch bột bám trên bàn tạo hình.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *