Categories
Factory - Office

Boiler room (Nhà lò hơi): Thông tin cơ bản

No.Boiler room (Nhà lò hơi):
1.Cửa thông gió:
Cần lắp cửa thông gió ở hai đầu của nhà lò hơi.
2.Phần mái dễ bị gỉ sét:
Do tiếp xúc hơi nước nóng, gây ra dột nước vào mùa mưa.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *