Categories
Factory - Office

Inverter room (Phòng biến tần): Thông tin cơ bản

No.Inverter room (Phòng biến tần):
1.Điều hoà nhiệt độ, tránh nhiệt độ cao ảnh hưởng đến thiết bị điện.
2.Tránh bị dột nước vào mùa mưa.
3.Lưu ý đường dây điện cần đi dây hợp lý.
4.Xem xét đặt phòng gần phần sấy, bên truyền động.
5.Chú ý bảo vệ phần điện khỏi bị quá tải.
6.Xây phòng biến tần sau khi đặt inverter vào vị trí.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *