Categories
Factory - Office

Paper machine room (Nhà xưởng máy xeo): Thông tin cơ bản

No.Paper machine room (Nhà xưởng máy xeo):
1.Bố trí một tầng hoặc hai tầng tuỳ vào yêu cầu nhà máy.
2.Có hệ thống chống sét.
3.Phân bố các hệ thống như lưới, ép, sấy, sang cuộn hợp lý, đủ không gian cho hệ thống vận hành và đảm bảo thông thoáng, an toàn.
4.Nền xưởng chắc chắn, không bị rung khi hệ thống vận hành.
5.Một số trường hợp bị tràn bột cần đưa về sàng nghiêng để thu hồi các thành phần rắn, giảm tải cho hệ thống xử lý nước.
6.Nhiệt độ môi trường xeo giấy:
Nhiệt độ khoảng 38-45 độ C tuỳ khu vực trong nhà máy giấy.
Cần thống kê khoảng 20 vị trí mà hệ thống thông gió cần lắp đặt.
Cần thông gió mùa hè và tránh rét mùa đông (dùng cửa đôi), tránh nóng quá hoặc lạnh quá sẽ ảnh hưởng sức khoẻ thợ vận hành.
Các quạt hút gió trên lầu cần có mái che, đảm bảo công tác kiểm tra, bảo dưỡng tiến hành thuận lợi.
7.Nhiệt độ nhà xưởng.

Thảo luận: Phân xưởng xeo giấy nên bố trí mấy tầng?

*Thảo luận:
No.Tiêu chí xem xét về phân xưởng xeo giấy:
1.Tiết kiệm không gian.
2.Ưu thế của từng kiểu phân xưởng: 1/2/3 tầng.
3.Năng lực nhà thầu.
4.Tính năng vận hành máy xeo trong sản xuất thực tế.

Paper machine room (two floors) / Nhà xưởng máy xeo hai tầng: Lợi thế và bất lợi

No.Hoạch định máy xeo giấy đặt trên tầng hai (tính mặt đất là tầng một).
1.Lợi thế:
a-Có thể tiết kiệm không gian nhà xưởng, thuận lợi cho bố trí một số hệ thống ở tầng một. Ví dụ:
Hệ thống hồ bề.
Hệ thống bơm.
Hệ thống thu gom nước ngưng.
Hệ thống phụ gia, hoá chất.
b-Có thể lắp đặt cửa vận chuyển thiết bị trực tiếp từ tầng một lên tầng hai bằng sử dụng cầu trục.
2-Bất lợi:
Nền móng tầng hai cần phải xây dựng kiên cố, do chịu tải tĩnh và động cao.
Thi công lắp đặt thiết bị khá phức tạp.
Cần bố trí nhân lực tuần tra ở tầng một trong quá trình vận hành.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *