Categories
Factory - Office

Temporary warehouse for equipment (Kho tạm thời dùng cho việc đặt để thiết bị):

No.Temporary warehouse for equipment (Kho tạm thời dùng cho việc đặt để thiết bị):
1.Cần hoạch định vị trí, có mái hoặc bạt che mưa.
2.Tránh việc dời đi dời lại thiết bị sau khi về đến nhà máy.
3.Bảo vệ thiết bị tránh bị hư hỏng, thất lạc, mất trộm.

No.Place to put equipment in factory (Khu vực trong nội vi nhà xưởng dùng đặt để thiết bị tạm thời):
1.Phòng tránh làm hỏng nền và lớp sơn nền.
2.Thiết bị đặt trên kệ gỗ hoặc từng khối, từng khung kệ.
3.Một số thiết bị đặt tạm bị rỉ dầu, bị thấm xuống nền không thể lau sạch. Do dó, cần đệm, lót và dùng vải thấm dầu đặt trên nền, giữ nền sạch sẽ.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *