Categories
Equipment

Wire shaker (Bộ rung lưới xeo): Ứng dụng trong sản xuất giấy

No.Wire shaker (Bộ rung lưới xeo):
1.Công dụng:
Lắc đều trục ngực tạo ra rung động cho lưới xeo.
2.Cấu tạo:
Motor.
Cơ cấu truyền rung động.
3.Thông số vận hành:
Biên độ rung.
Tần số rung.
4.Đề xuất ý kiến:
Nên sử dụng/không sử dụng:
Cần dựa trên thông số máy xeo, như tốc độ máy, chất lượng giấy thành phẩm,… để xem xét có nên lắp đặt thiết bị rung lưới hay không.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *