Categories
Factory - Office

Air compressor (Máy nén khí): Thông tin cơ bản

No.Air compressor (Máy nén khí):
1.Ứng dụng:
Máy nén khí cần sử dụng trong quá trình chạy thử (test run) máy xeo, cần duy trì máy nén khí ở tình trạng tốt.
2.Các công tác cần bảo đảm:
Vệ sinh máy nén khí.
Bảo trì, sửa chữa định kỳ.
Motor máy nén khí: Cần làm sạch, bảo trì, thay dầu mỡ vòng bi (nếu cần).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *