Categories
Equipment

Calender (Máy ép quang): Chủ đề thảo luận

Calender (Máy ép quang): Chủ đề thảo luận

No.Calender (Máy ép quang):
1.Dẫn giấy:
Dùng dây thừng dẫn giấy.
2.Nhiệt độ lô ép quang:
Nhiệt độ gia nhiệt cho lô ép quang.
3.Chiều rộng băng giấy:
4.Tuyến ép:
5.Một số loại ép quang:
5.1Ép quang cứng và ép quang mềm:
Hai loại này có gì khác biệt?
5.2Ép quang một nip ép.
5.3Ép quang nhiều nip ép.

Calender (Máy ép quang): Sự cố vận hành thường gặp

No.Calender (Máy ép quang):
1.Lô trên của máy ép quang bên truyền động rò rỉ:
Cần báo cơ điện kiểm tra và xử lý.
2.Trạm dầu của máy ép quang bị nhảy điện:
Cần kiểm tra và khởi động lại.
Thông báo cơ điện lưu ý sự cố.
3.Phát sinh sự cố mất điện:
Kiểm tra nhiệt độ ép quang.
Nếu nhiệt độ > 50C, cần quay lô, giữ cho lô chuyển động đến khi nhiệt độ <50C.
Nguyên tắc: Lô nhiệt độ cao cần chuyển động quay trong quá trình hạ nhiệt.

Calender (Máy ép quang): Thay thế vật tư dự phòng

No.Calender (Máy ép quang):
1.Trong một số trường hợp cần thay thế trục ép quang:
Khi trục ép quang bị biến dạng hoặc đã hư tổn.
Khi trục ép quang bị mài mòn quá mức.
Chất lượng giấy sau ép quang không đạt.
2.Hiệu quả sau khi thay trục ép quang:
Tăng chất lượng giấy sau ép quang.
Giảm vấn đề giấy bị cong vênh.
Giảm điểm mềm trên giấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *