Categories
Equipment

Label printer (Máy in tem cuộn giấy): Sự cố thường gặp

No.Label printer (Máy in tem cuộn giấy):
1.Máy không in tem khi cài đặt vị trí nhập kho:
Cần báo thợ bảo trì kiểm tra.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *