Categories
Equipment

Conveyor for paper roll (Băng tải giấy cuộn): Chủ điểm thảo luận

No.Conveyor for paper roll (Băng tải giấy cuộn):
1.Sự cố trong sản xuất:
Hệ thống bị lỗi, báo động, băng tải không vận chuyển.
Thợ vận hành cần báo thợ cơ điện kiểm tra, xử lý, phòng tránh ảnh hưởng sản xuất

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *