Categories
Equipment

Conveyor for wood chip (Băng tải dăm gỗ): Chủ điểm thảo luận

No.Conveyor for wood chip (Băng tải dăm gỗ):
1.Tuỳ theo công suất nấu bột để lựa chọn kích thước và công suất băng tải, có tính đến tốc độ vận chuyển dăm gỗ.
2.Một số băng chuyền cần gắn bộ cân trọng lượng dăm gỗ online, nhằm kiểm soát tốt hơn quá trình vận chuyển dăm.
3.Góc độ vận chuyển cần được tính toán sao cho không xảy ra hiện tượng vận chuyển ngược chiều do quá tải.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *