Categories
Equipment

Piping of stock preparation system (Đường ống phần chuẩn bị bột giấy): Chủ đề thảo luận

No.Piping of stock preparation system (Đường ống phần chuẩn bị bột giấy):
1.Kích thước đường ống không chính xác:
Tăng vấn đề nhựa dính.
Tăng vấn đề mất kiểm soát phần ướt.
2.Tránh dùng đường ống nằm ngang quá dài, dễ tích tụ xơ sợi mịn, bột độn.
3.Loại bỏ các góc kẹt trên đường ống bơm.
4.Tránh bột quay ngược về bơm khi dừng bơm.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *