Categories
Equipment

Equipment (Trang thiết bị): Chủ điểm thảo luận

No.Equipment (Trang thiết bị):
1.Yêu cầu chung:
Máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ.
Quy trình công nghệ khép kín.
Hệ thống điều khiển linh hoạt và hợp lý.
2.Thông tin về vật tư – thiết bị:
2.1Ngày sản xuất
2.2Vật liệu:
Thép – inox.
Alloy alum – alum.
Gang – gang đúc.
Khuôn mould.
Tráng kẽm.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *