Categories
Equipment

Reel section (Phần xuống cuộn/Phần cuộn lại/Hệ thống quấn giấy): Thông tin ứng dụng

Reel section (Phần xuống cuộn/Phần cuộn lại/Hệ thống quấn giấy): Thông tin ứng dụng
TTReel section (Phần xuống cuộn/Phần cuộn lại/Hệ thống quấn giấy):
1.Tốc độ cuộn giấy.
2.Thời gian gia tốc.
3.Trục quấn giấy:
Đường kính trục cuộn giấy.
Đường kính cuộn giấy lớn.
Đường kính cuộn giấy lớn tối đại.
4.Giấy:
Khổ giấy.
Tỷ trọng giấy.
Định lượng giấy.
Chiều rộng băng giấy.
5.Lực căng quấn giấy.
6.Đường kính lô quấn giấy (reel).

Reel section (Phần xuống cuộn/Phần cuộn lại/Hệ thống quấn giấy): Chủ điểm thảo luận
No.Reel section (Phần xuống cuộn/Phần cuộn lại/Hệ thống quấn giấy):
1.Các yếu tố thường có vấn đề hoặc dao động?
Hàm ẩm.
Độ dày.
Bột độn.
Tráng phủ.
Ép quang.
2.Trong quá trình vận hành hệ thống cuốn giấy cần lưu ý?
Kiểm tra tình hình vận hành lô lạnh.
Kiểm soát tốt phần cuốn giấy, sản xuất bình thường, giấy lên cuộn chất lượng ổn định.
3.Trục cuốn giấy:
Cần để sẵn trục cuốn giấy trên các tay đỡ trục cuốn giấy dự phòng trên máy, và kịp thời cắt bỏ các lớp giấy bên ngoài để chuẩn bị cho việc dẫn giấy.
Duy trì máy xeo chạy liên tục, trục cuốn giấy đạt yêu cầu về trọng lượng hoặc chiều dài thì tự động xuống cuộn, thay trục cuốn giấy trống tiếp tục cuốn giấy.
Không nên dừng máy vì thiếu trục cuốn giấy trống ( thông thường dự phòng 8-10 trục cuốn giấy trống).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *