Categories
Equipment

Rewinder (Máy chia cuộn): Chủ điểm thảo luận

Rewinder (Máy chia cuộn): Chủ điểm thảo luận
No.Rewinder (Máy chia cuộn):
1.Cửa an toàn:
Điều kiện mở máy bao gồm những gì?
2.Vận hành:
Khi chạy máy bình thường cần kiểm tra những gì?
3.Biên giấy:
Biên giấy được đưa đến công đoạn thu gom và tái sử dụng, như thuỷ lực hoặc trạm ép giấy.

Rewinder (Hệ thống chia cuộn giấy): Thông tin ứng dụng
No.Rewinder (Hệ thống chia cuộn giấy):
1.Ứng dụng:
Cắt cuộn giấy kích thước lớn từ máy xeo thành cuộn giấy nhỏ hơn với kích thước yêu cầu: Đường kính, khổ ngang, trọng lượng.
2.Đặc điểm:
Tốc độ máy chia cuộn.
Phương pháp dẫn giấy thủ công hoặc tự động.

Rewinder (Máy chia cuộn): Sự cố thường gặp
No.Rewinder (Máy chia cuộn):
1.Con lăn dán băng keo:
Con lăn dán băng keo của máy chia cuộn không thể dẫn giấy.
Con lăn dán băng keo của máy chia cuộn giấy tự động không vào đúng vị trí làm cho trục dẫn giấy không hoạt động, không thể dẫn giấy.
Sự cố kéo theo: Không tự động đổi cuộn giấy lớn.
Cần kiểm tra và xử lý.
2.Ngàm kẹp cuộn giấy lớn:
Ngàm kẹp cuộn giấy lớn của máy chia cuộn không hoạt động.
Sự cố kéo theo: Làm chậm quá trình sản xuất.
Cần kiểm tra tín hiệu báo lỗi trên bàn điều khiển.
Thông báo bộ phận cơ điện-nghi biểu kiểm tra xử lý.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *