Categories
Equipment

Safety valve (Bộ ổn áp hơi nước/bộ giảm áp): Chủ điểm thảo luận

No.Safety valve (Bộ ổn áp hơi nước/bộ giảm áp):
1.Thông số:
Bộ ổn áp hơi nên chọn của nhà cung cấp nào, thông số thế nào?
Lựa chọn bộ ổn áp theo yêu cầu nhà máy về công suất hơi, đường kính ống hơi.
2.Vị trí lắp đặt:
Theo yêu cầu kỹ thuật.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *