Categories
Equipment

Scanner of reel section (Máy scanner ở phần xuống cuộn): Sự cố thường gặp

Scanner of reel section (Máy scanner ở phần xuống cuộn): Sự cố thường gặp
No.Scanner of reel section (Máy scanner ở phần xuống cuộn):
1.Báo lỗi không rõ nguyên nhân:
Khi bị sự cố, cần refresh 2-3 h/lần.

Scanner (Máy quét): Một số loại thông dụng
No.Scanner (Máy quét):
1.Scanner đo trọng lượng giấy online.
2.Scanner đo định lượng, độ ẩm.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *