Categories
Equipment

Water separator (Bộ phân ly khí và nước): Thông tin ứng dụng

No.Water separator (Bộ phân ly khí và nước):
1.Công dụng:
Phân tách khí/nước.
Khí bị hút về bơm chân không.
Nước lắng xuống đáy bình phân ly.
*Lưu ý:
Bình phân ly chân không cao: Lắp bơm nước
Bình phân ly chân không thấp: Gom chung với đường nước ngâm chân.
2.Yêu cầu:
Tách khí/nước hút về từ phần lưới, mà không làm bơm chân không hút vào nhiều nước gây tiếng ồn và hỏng bơm.
Cấu tạo bên trong bình tách khá đặc biệt, hướng nước chảy xuống đáy bình mà không bị hút ngược lên trên.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *