Categories
Equipment

Cleaner of approach system (Lọc cát ở hệ thống tiếp cận): Chủ điểm thảo luận

Cleaner of approach system (Lọc cát ở hệ thống tiếp cận): Chủ điểm thảo luận

No.Cleaner of approach system (Lọc cát ở hệ thống tiếp cận):
1.Chênh áp giữa đầu vào và đầu ra của lọc cát:
Cần duy trì bình thường.
2.Tình trạng lọc cát:
Cần tránh bị mài mòn quá mức và thay thế kịp thời.
Tình trạng đỉnh và ống côn bất thường, có thể làm tăng vấn đề mất kiểm soát phần ướt (wet-end).
Kích thước lọc cát thuận lợi bảo trì.
3.Tạp chất của cấp lọc cuối:
Cần thường xuyên kiểm tra việc xả tạp chất của cấp lọc cuối.

Cleaner of approach system (Lọc cát hệ thống tiếp cận): Ứng dụng

No.Cleaner of approach system (Lọc cát hệ thống tiếp cận):
1.Công dụng:
Loại bỏ cát trong bột giấy, góp phần tăng tuổi thọ lưới xeo.
Giảm bụi giấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *