Categories
Water

Dilution water (Nước pha loãng): Chủ điểm thảo luận

Dilution water (Nước pha loãng): Chủ điểm thảo luận
No.Dilution water (Nước pha loãng):
1.Nước pha loãng thủy lực:
Vẽ sơ đồ khối chu trình nguồn nước pha loãng thuỷ lực.
2.Nước pha loãng bột hệ thống tiếp cận.

Dilution water (Nước pha loãng): Thông tin ứng dụng
No.Dilution water (Nước pha loãng):
1.Công dụng.
Nước pha loãng dùng để điều chỉnh nồng độ bột giấy.
2.Đặc điểm:
a.Lưu lượng:
Cần dựa trên nồng độ vận hành (%) để xác định lưu lượng cần thiết.

Dilution water (Nước pha loãng): Một số loại thông dụng
No.Dilution water (Nước pha loãng):
Nước pha loãng thiết bị hệ bột:
1.Thuỷ lực.
2.Lọc cát nồng độ cao.
3.Sàng phân cấp.
4.Lọc cát nồng độ thấp.
5.Sàng tinh.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *