Categories
Equipment

Hard water (Nước cứng): Chủ điểm thảo luận

No.Hard water (Nước cứng):
1.Phương hướng làm mềm nước cứng:
Sử dụng bộ lọc có tác dụng tách loại các nhóm muối trong nước, làm nước mềm hơn.
2.Nước có độ cứng trung bình:
Nước có hàm lượng rắn khoảng ~100ppm (hoặc tuỳ phương pháp xác định).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *