Categories
Equipment

Lubrication water for wire and felt (Nước bôi trơn lưới xeo và chăn ép): Chủ điểm thảo luận

No.Lubrication water for wire and felt (Nước bôi trơn lưới xeo và chăn ép):
1.Ứng dụng:
Nước bôi trơn lưới xeo và chăn ép làm giảm ma sát cho lưới và chăn khi vận hành.
2.Đặc điểm:
Lưu lượng và áp lực nước cần đủ cho hệ thống.
Có thể dùng nước trắng để giảm tiêu thụ nước sạch.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *