Categories
Equipment

Sealing water (Nước làm kín): Chủ điểm thảo luận

No.Sealing water (Nước làm kín):
1.Ứng dụng:
Nước có tác dụng làm kín thiết bị, tránh bột, nước lọt vào các linh kiện thiết bị gây mài mòn, hư hại thiết bị.
2.Thông số:
Lưu lượng = tổng các vị trí sử dụng (sàng bột).
Áp lực = áp bơm / yêu cầu sàng bột.
TSS (mg/l).
Tham khảo thông số của các hệ thống tương đương / tách bột / xeo hoặc một thiết bị chạy, một thiết bị dự phòng.
3.Nước làm kín thuỷ lực giấy AOCC:
Áp lực yêu cầu là bao nhiêu.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *