Categories
Equipment

Syphon (Ống siphon ở phần sấy giấy): Thông tin ứng dụng

Syphon (Ống siphon ở phần sấy giấy): Thông tin ứng dụng
No.Syphon (Ống siphon ở phần sấy giấy):
1.Công dụng:
Lấy nước ngưng ra khỏi lô sấy khi vận hành phần sấy.
2.Lưu ý:
Khi máy xeo dừng, có thể dùng khí nén đẩy nước ngưng trong lô sấy ra ngoài qua siphon.

Syphon (Ống siphon ở phần sấy giấy): Một số loại thông dụng
No.Syphon (Ống siphon ở phần sấy giấy):
1.Ống siphon cố định:
Ống siphon đứng yên khi lô sấy chuyển động quay.
Thường dùng cho máy xeo tốc độ thấp.
2.Ống siphon quay:
Quay theo lô sấy.
Thường dùng cho máy xeo tốc độ cao.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *