Categories
Equipment

Water for chemical (Nước dùng cho chuẩn bị hóa chất): Thông tin ứng dụng

No.Water for chemical (Nước dùng cho chuẩn bị hóa chất):
1.Ứng dụng:
Dùng để pha loãng hoá chất.
2.Đặc tính:
Độ pH.
Nhiệt độ.
TSS.
Độ cứng.
Vi sinh.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *