Categories
Equipment

White water coolant (Thiết bị làm mát nước trắng): Chủ điểm thảo luận

White water coolant (Thiết bị làm mát nước trắng): Chủ điểm thảo luận
No.White water coolant (Thiết bị làm mát nước trắng):
1.Quạt hạt nhiệt, duy trì nhiệt độ nước trắng 40 C
Nhiệt độ cao: Thoát nước nhanh, định hình không tốt.
Nhiệt độ thấp: Thoát nước chậm, ép giấy khó khăn, tăng lượng hơi tiêu thụ phần sấy.

White water coolant (Thiết bị làm mát nước trắng): Sự cố thường gặp
No.White water coolant (Thiết bị làm mát nước trắng):
1.Mặt bít nước phun rửa trao đổi nhiệt bị rò rỉ nước.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *