Categories
Wood

Acacia auriculiformis (Cây keo lá tràm): Thông tin ứng dụng

No.Acacia auriculiformis (Cây keo lá tràm):
1.Ứng dụng:
Keo lá tràm sau thu hoạch sẽ được cắt thành dăm mảnh.
Dăm gỗ keo lá tràm được dùng trong nấu bột giấy.
Dùng trong sản xuất bột giấy từ gỗ
Thông thường dăm gỗ có lẫn một số tạp chất cần loại bỏ để đảm bảo độ tinh khiết của bột giấy.
2.Tham số cơ bản của dăm gỗ:
Độ ẩm: %
Gỗ mục và vỏ cây: %
Wood chips Acacia for pulp cooking
For wood pulp manufacturing
Moisture: %
Rotten wood and bark: %

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *