Categories
Equipment

Finishing equipment for paper roll (Thiết bị hoàn thiện giấy cuộn): Thông tin ứng dụng

No.Finishing equipment for paper roll (Thiết bị hoàn thiện giấy cuộn):
1.Ứng dụng:
Thiết bị hoàn thiện giấy cuộn dùng để chia nhỏ cuộn giấy lớn từ máy xeo, sau đó bao gói, cân trọng lượng, đóng đai, dán tem nhãn,…
2.Cấu tạo:
Thiết bị hoàn thiện giấy cuộn bao gồm:
Máy chia cuộn.
Hệ thống đóng đai.
Bàn cân giấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *