Categories
Equipment

Guider for wire (Bộ lái lưới xeo): Chủ điểm thảo luận

Guider for wire (Bộ lái lưới xeo): Thông tin ứng dụng
No.Guider for wire (Bộ lái lưới xeo):
1.Ứng dụng:
Dùng để lái lưới khi lưới chạy lệch về một bên, phòng tránh lưới xeo bị hư hại.
2.Yêu cầu:
Chịu lực căng của lưới.
Bền trong môi trường ẩm ướt, có hoá chất.
Bộ lái hiệu chỉnh lưới tốt, đủ lực và thời gian đạt yêu cầu.
Bộ lái có thể điều khiển linh hoạt, cự ly lái lưới cần được cài đặt hợp lý về cả hai bên.

Guider for wire (Bộ lái lưới xeo): Chủ điểm thảo luận
No.Guider for wire (Bộ lái lưới xeo):
1.Khi vị trí lái lưới có xu hướng tăng, cần có kế hoạch hiệu chỉnh khi dừng máy.
2.Lưới lớp mặt thường chạy lệch biên.
3.Bộ lái lưới không linh hoạt:
Dừng máy xử lý hoặc đến kỳ bảo trì tuỳ mức độ và yêu cầu nhà máy.
Kiểm tra và điều chỉnh bộ lái lưới khi chạy thiết bị rung lưới, quan sát lưới xeo chạy/dừng.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *