Categories
Wood

Kenaf (Cây đay): Thông tin ứng dụng

No.Kenaf (Cây đay):
1.Ứng dụng:
Cây đay dùng để làm bột giấy.
Cây đay được nghiên cứu để sản xuất bột giấy, hiện nay tại Việt Nam chưa có nhà máy công suất lớn sử dụng loại nguyên liệu này.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *