Categories
Equipment

Press section (Phần ép): Chủ điểm thảo luận

Press section (Phần ép): Thông tin ứng dụng
No.Press section (Phần ép):
1.Ứng dụng:
Nâng cao độ khô giấy, giấy có thể đạt độ khô 45-50%.
Cần tăng độ khô của giấy từ từ, qua nhiều cặp ép.
Tăng độ chặt của giấy, ổn định profile của giấy.
Cần tránh tải ép quá cao gây ép nát giấy, đứt giấy.
2.Phân loại:
Phần ép về cơ bản có mấy kiểu.
Các kiểu này có ưu điểm và khuyết điểm gì.

Press section (Phần ép): Hệ thống ép gồm 3 khe ép ( 6 lô ép)
No.Press section (Phần ép):
1.Ưu điểm và khuyết điểm:
a.Ưu điểm:
Ép giấy đến độ khô đạt yêu cầu công nghệ.
Có thể tăng lực ép từ từ, tránh làm đứt giấy hay ép nát giấy.
Nhiều chăn ép, thoát nước thuận lợi hơn.
b.Khuyết điểm:
Dễ đứt giấy do sai lệch vận tốc tại ba khe ép.
Dẫn giấy qua các khe ép dễ gây ra đứt giấy.
2.Thử nghiệm:
a.Mục đích:
Kiểm tra độ trung cao (crown) của lô ép.
Kiểm tra độ đồng đều khi ép của lô ép.
Tiến hành thí nghiệm phân bố phụ tải ép của khe ép với mền.
Kiểm tra khi có vấn đề đường sọc ướt.
b.Thời điểm thử nghiệm:
Sau khi lắp đặt xong phần ép, chuẩn bị kiểm tra hiệu quả ép trước khi chạy máy / start run.

Press section (Phần ép): Chủ đề thảo luận
No.Press section (Phần ép):
1.Phần ép có 2 cặp ép:
Ép 1 thường là loại ép gì.
Ép 2 thường là loại ép gì.
2.Hệ thống truyền động:
Phần ép có mấy điểm truyền động.
3.Vận hành:
Ép 2: Điều kiện vận hành là gì.
Điều kiện liên động gia tải ép giấy bao gồm những gì.
4.An toàn cho con người:
Khi chăn ép vận hành không tiếp xúc vào chăn ép hoặc các bộ phận chuyển động.
Khi tháo lắp chăn ép cần phải cẩn thận tránh bị trượt ngã, va chạm vào thiết bị phần ép dẫn đến tai nạn.
5.Tối ưu hoá tính năng chăn ép cần thoát nước hiệu quả
Vệ sinh chăn duy trì tính năng chăn.
6.Phụ tải ép:
Đề phòng quá tải.
7.Tuyến ép
8.Số cặp ép
9.Ảnh hưởng phần ép của máy giấy có nhân tố chủ yếu nào.
10.Lực hấp phụ của lô ép máy xeo giấy”
Lực hấp phụ của lô ép dao động có hại cho xeo giấy.
Do độ ph dao động.
Lượng dùng hoá chất thay đổi, ảnh hưởng lực hấp phụ giữa băng giấy ướt và lô ép.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *