Categories
Equipment

Pressing mechanism (Cơ cấu ép giấy – Khí nén và hệ thống dầu): Thông tin ứng dụng

No.Pressing mechanism (Cơ cấu ép giấy – Khí nén và hệ thống dầu):
1.Ứng dụng:
Dùng cho lô ép và cơ cấu xy-lanh ép.
2.Thông tin:
Thời điểm lắp đặt và tiến độ.
Đơn vị thi công lắp đặt.
Kiểm tra và vận hành hệ thống.
Nghiệm thu và bàn giao.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *