Categories
Equipment

Pulp making machine (Máy xeo bột giấy): Chủ điểm thảo luận

No.Pulp making machine (Máy xeo bột giấy):
1.Máy xeo bột giấy khô và bột giấy ướt:
Trong quá trình vận hành cần lưu ý thông số quan trọng như tốc độ máy, nồng độ bột, độ khô của bột thành phẩm.
2.Sản xuất bột giấy và giấy từ bột gỗ nguyên chất.
3.Vệ sinh nồi nấu bột:
Vệ sinh định kỳ.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *