Categories
Equipment

Wet end (Phần ướt): Chủ điểm thảo luận

No.Wet end (Phần ướt):
1.Chạy máy/Dừng máy:
Trước khi mở máy cần kiểm tra những gì.
2.Vật liệu:
Thiết bị phần ướt nên dùng inox hay thép.
Môi trường ở khu vực này có độ ẩm cao, hơi nước nhiều, vật liệu thép dễ bị gỉ sét. Do vậy nên sử dụng vật liệu inox (cần cân đối giữa chi phí và lợi ích).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *