Categories
Equipment

Wire section (Phần lưới): Chủ điểm thảo luận

Wire section (Phần lưới): Chủ điểm thảo luận
No.Wire section (Phần lưới):
1.Lưới đáy:
Lưới đáy chạy lệch biên do nguyên nhân gì và phương án giải quyết.
2.Các yếu tố ảnh hưởng thoát nước phần lưới.
3.Thay lưới:
Trình tự thay lưới như thế nào.
4.Tính thoát nước phần lưới:
Ảnh hưởng tính thoát nước phần lưới bao gồm những yếu tố nào.
5.Phần lưới có 3 lưới:
a.Lưới xeo lớp mặt, lớp giữa và lớp đáy có khổ ngang là bao nhiêu.
b.Khổ ngang của các lưới xeo tương đồng hay khác biệt, vì sao.
6.Vấn đề hơi nước bốc lên:
Xem xét gắn thêm quạt nhằm hút hơi ẩm bên trên lưới xeo.
7.Giấy ở phần lưới:
Cần kiểm tra độ khô giấy qua các vị trí trên lưới nhằm tối ưu các điều kiện vận hành.

Wire section (Phần lưới): Thông tin ứng dụng
No.Wire section (Phần lưới):
1.Công dụng:
Tác dụng phần lưới là gì.
Hình thành nên tờ giấy có độ dày và độ đồng đều tốt.
Thoát nước trên máy xeo, loại bỏ phần lớn lượng nước trong huyền phù xơ sợi.
2.Cấu tạo:
a.Cấu tạo phần lưới xeo cần phù hợp với loại giấy sản xuất:
Giấy 1 lớp.
Giấy 2 lớp.
Giấy 3 lớp hoặc nhiều hơn.
b.Bao gồm một số bộ phận chủ yếu:
Bàn tạo hình.
Phoi thoát nước.
Bộ rung lưới.
Lô dandy.
Lưới xeo.
Trục bụng.
Trục ngực.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *