Categories
Equipment

Centrifugal cleaners (Lọc cát li tâm): Sự cố thường gặp

No.Centrifugal cleaners (Lọc cát li tâm):
1.Lọc cát li tâm bị bít tắc:
Cần kiểm tra từng ống lọc, làm thông từng ống bị bít tắc hoặc vận hành không hợp cách.
Kiểm tra áp lực, bảo đảm chênh áp phù hợp.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *