Categories
Equipment

Crepe blade (Dao cạo tạo chun): Thông tin ứng dụng

No.Crepe blade (Dao cạo tạo chun):
1.Công dụng:
Dao cạo tạo chun, làm cho giấy thêm đàn hồi, tăng tính mềm mại của giấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *