Categories
Equipment

High density cleaner and Medium density cleaner (Lọc cát nồng độ cao và trung bình): Chủ điểm thảo luận

No.High density cleaner and Medium density cleaner (Lọc cát nồng độ cao và trung bình):
1.Phần côn ở đáy có đường nước pha loãng có tác dụng gì.
2.Van gom tạp chất, van xả tạp chất và van cấp nước vận hành như thế nào.
3.Cần kiểm soát tốt các thông số nào.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *