Categories
Equipment

Low density cleaner (Lọc cát nồng độ thấp): Chủ điểm thảo luận

Low density cleaner (Lọc cát nồng độ thấp): Thông tin ứng dụng
No.Low density cleaner (Lọc cát nồng độ thấp):
1.Ứng dụng:
Loại bỏ tạp chất nhẹ, keo nóng chảy, tạp chất nặng, bột xấu trong bột giấy

Low density cleaner (Lọc cát nồng độ thấp): Chủ đề thảo luận
No.Low density cleaner (Lọc cát nồng độ thấp):
1.An toàn:
An toàn: Ống côn, phần vỏ bị tuột, thủng tạo áp lực > 2 kg/cm2, t > 70C gây bỏng da, trượt té nếu đang thao tác trên cao-> mặc áo tránh nước, đeo kiếng bảo vệ mắt/ tháo bột giảm áp bên trong LDC.
2.Kiểm tra:
Kiểm tra độ rung, mài mòn, kẹt tạp chất, tuột ống nước rửa ngược, tiến hành vệ sinh lọc cát (nếu cần).
3-Cấp lọc cuối:
Cấp cuối thứ 5 thu hồi bột làm kiểu kép, bố trí dọc-ngang-nghiêng.
4-Đường tạp chất:
Đường tạp chất ở lọc cát xơ sợi dài dùng qua phần xơ sợi ngắn hoặc ngược lại.
5-Chênh áp:
Chênh áp 1.5kg/cm2, áp lực đầu vào khoảng 2.5 kg/cm2 (tham khảo).

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *